+30 24670 43 513

Τα παρακάτω έργα που έχουν εκτελεσθεί είναι ένα δείγμα του συνόλου των έργων που έχει αναλάβει η εταιρία μας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Παρατίθεται μια σειρά φωτογραφιών με κτήρια που θεωρούμε αντιπροσωπευτικά της δράσης μας και στα οποία έχουμε κατασκευάσει εξ’ ολοκλήρου τους εσωτερικούς χώρους.